's Heeren Loo De Noorderbrug

Sinds 2020 is De Noorderbrug samengevoegd met ’s Heeren Loo. Met deze samenvoeging zijn goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en mogelijkheden om te investeren gewaarborgd.

Al ruim 50 jaar is De Noorderbrug gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne). We behandelen en begeleiden hen zowel thuis als in een van onze wooncentra en talentencentra. Dit doen we vooral in het Noorden van het land.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Je kunt bij ons wonen in Wooncentrum Groningen wanneer je NAH hebt of een chronische neurologische aandoening. We hebben inmiddels 99 bewoners.
Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren.
Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren.
Wooncentrum Groningen bevindt zich in een modern appartementencomplex. De
Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren.
Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase.
Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase.