233 resultaten
Project Overprikkeling is er voor een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels na niet-aangeboren hersenletsel. Dit is een…
Project Overprikkeling is er voor een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels na niet-aangeboren hersenletsel. Dit is een…
Project Overprikkeling is er voor een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels na niet-aangeboren hersenletsel. Dit is een…
De Breinlijn Gelderland organiseert op allerlei plaatsen in de provincie NAH-cafés. Zie verder gerelateerde vestigingen om een NAH-café in of in de…
NAH-getroffenen, hun partners, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom op de aangekondigde dag en tijdstip.Gezellig samenkomen. …
Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) uit de regio Ermelo kunnen elkaar ontmoeten in het NAH-café. Het biedt een rustige ambiance voor een…
De Klup Overbetuwe is een stichting die zich als doel gesteld heeft bij te dragen aan het maatschappelijk leven van mensen met een verstandelijke…
Door het grootste probleem het eerst aan te pakken, proberen we rust in huis te bereiken. Vanuit de rust kunt u gaan ontdekken wat u wilt en kunt.…
NAH-ja! is een waardevol initiatief om bewustwording en begrip te creëren rondom Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het gebruik van sketches, documentaires en ervaringsverhalen biedt een unieke en persoonlijke invalshoek, die vaak ontbreekt in meer traditionele voorlichtingsmethoden.
Er is in Almere een buurthuis EveNaarHuis. Daarin is er een Afasiecentrum. WAT is het afasiecentrum?In het Afasiecentrum kunnen mensen met afasie en…