142 resultaten
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) koffie inloop van start Koffie, thee en een goed gesprek De Gemiva-SVG Groep en Incluzio Leiden verzorgen vanaf…
Surplus is gevestigd in West-Brabant en heeft voor clienten met hersenletsel gespecialiseerde behandelaars in dienst die u graag en goed helpen. Als…
Woon je zelfstandig met begeleiding van Sherpa in de wijk Kerkelanden? En heb je behoefte aan extra ondersteuning? Dan kun je terecht bij steunpunt…
Woon je zelfstandig met begeleiding van Sherpa in de wijk Kerkelanden? En heb je behoefte aan extra ondersteuning? Dan kun je terecht bij steunpunt…
Het steunpunt Wijngaard bevindt zich in de voormalige Wijngaardschool in Huizen. In dit gebouw heeft Sherpa ook 8 appartementen. Deze bewoners, maar…
Ben je cliënt van Sherpa? En heb je, buiten de afspraken met je begeleider om, behoefte aan extra ondersteuning? Dan kun je terecht bij het steunpunt…
Het steunpunt Koningshof zit in het appartementencomplex Koningshof. Het is een steunpunt voor cliënten van Sherpa. Heb je, buiten de afspraken met…
We zijn gestart met het project NAH Café Zeeland. Het NAH Café Zeeland is opgezet door twee medewerkers in samenwerking met een werkgroep van mensen…
Een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel, zoals een herseninfarct of -bloeding. Wanneer uw naaste…
Wat mag u verwachten? NAH Oost organiseert interactieve themabijeenkomsten waar mensen met NAH en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen…