169 resultaten
Het NAH Pluspunt is een plek waar mensen, die op welke manier dan ook met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te maken hebben, gratis informatie en…
Een plek voor jongeren (18-35 jaar) om gehoord te worden, in contact te komen met andere leeftijdsgenoten en natuurlijk leuke activiteiten met elkaar…
Bewegen is belangrijk voor iedereen! En ook voor jongeren met NAH.  Stichting Multisport Leerdam en Stichting NAH-Vraagwijzer gaan, met…
Jaarlijks lopen meer als 19000 kinderen en jongeren NAH op. NAH is door heel Nederland nog een vrij onbekend fenomeen waardoor er weinig begrip is…
Radio “Luister naar N.A.H.” is een radio-magazine met informatie voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.), hun partners en/of…
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden…
Deze stichting geeft d.m.v. subsidie trainingen aan mensen met NAH en hun partners om voorlichting te geven over NAH en om individueel mensen met NAH…
WIJKfysio is een breed gespecialiseerd centrum waar meerdere therapeuten samenwerken. Allen zijn geschoold als fysiotherapeut en hebben daarnaast een…
Het Zorgaanbod Midden-Brabant (de sociale kaart) is bedoeld voor de inwoners, naasten en professionals in de regio Midden-Brabant die te maken hebben…
Herstelbijhersenletsel.nl is een site van Rosanne Koster, huisarts in Leeuwarden die een beroerte kreeg. "Je staat midden in het leven en je toekomst…