88 resultaten
Ambulante Dienst Krimpenerwaard - Gemiva - Zorg en Begeleiding Gemiva
De ambulante begeleiders van Gemiva Krimpenerwaard komen bij u thuis of op het werk voor u zelf of uw kind. Ze ondersteunen o.a. bij moeilijke taken, de administratie, het structureren van de dag/week, het aanvragen van hulpmiddelen, het organiseren van het huishouden, het aanleren van vaardigheden, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, contacten met officiële instanties, de opvoeding van kinderen.
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad. Meestal wordt uw kind het dichtst bij huis behandeld. …
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad. Meestal wordt uw kind het dichtst bij huis behandeld. …
Merem heeft voor kinderrevalidatie verschillende locaties: in Hilversum, Almere en Lelystad. Meestal wordt uw kind het dichtst bij huis behandeld. …
Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak meer tijd en begeleiding nodig om te leren. Zowel mentaal als lichamelijk kan…
Kinderen met NAH Lotgenoten bijeenkomst kinderen en jongeren (12-25 jaar) met NAH Ronald McDonald Hoeve Beetsterzwaag Uit ervaring weten we dat je…
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)Wat is NAH?NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval,…
HWL Het Hoge Erf biedt wonen en buitenschoolse opvang voor kinderen/jongeren tot en met 23 jaar. Zij hebben een verstandelijke en/of lichamelijke…
De buitenschoolse opvang (BSO) van Siza is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of…
Ons centrum voor Kind & Jeugd helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een…