205 resultaten
Dagbesteding, Werken en Leren (DWL) is bij ons mogelijk op diverse plekken in Zeeland. Wij zijn er voor jongeren en volwassenen die er niet in slagen…
Neurologische klachtenVoor het fysiotherapeutisch revalideren bij een aandoening aan hersenen, zenuwbanen en/of ruggenmerg.U heeft een dwarslaesie,…
Neurologische klachtenVoor het fysiotherapeutisch revalideren bij een aandoening aan hersenen, zenuwbanen en/of ruggenmerg.U heeft een dwarslaesie,…
Neurologische klachtenVoor het fysiotherapeutisch revalideren bij een aandoening aan hersenen, zenuwbanen en/of ruggenmerg.U heeft een dwarslaesie,…
Revalidatie na een CVA in het van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft drie doelen: klachten in kaart brengen, therapie voor herstel inzetten, en compensatiestrategieën toepassen. De therapieën variëren per patiënt. Het revalidatieteam kan bestaan uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog, en diëtist. De revalidatiearts coördineert het proces en maakt een behandelplan. Therapieën richten zich op bewegen, dagelijkse handelingen, spraak, en psychosociale ondersteuning.