Advies en coaching Maartje Boonstra - Het Breinplein

Inmiddels coach, adviseer en ondersteun ik mensen met een hersenschudding, PCS of whiplash gerelateerde klachten en draag ik graag bij aan het onder de aandacht brengen van deze problematiek. Helaas worden mensen met deze, vaak onzichtbare, beperkingen niet goed begrepen en wordt er vanuit de reguliere zorg weinig handvatten geboden. Daarom heb ik Het Breinplein opgezet. 

Begeleider: Maartje Boonstra, ervaringsdeskundige advies en coaching

Consulten telefonisch of via beeldbellen

Aandachtsgebied: langdurige hersenschudding/ Postcommotioneel syndroom

Email: maartje.boonstra@hetbreinplein.nl

Telefoon: 06-30495238