Neurologie begeleiding en coaching Jikke Jorna - de Noorderbrug

Activiteiten speciaal gericht op mensen met neurologische ziektes in Friesland

De Noorderbrug ondersteunt cliënten en hun familie bij het (her)inrichten van hun leven naar hun eigen mogelijkheden en wensen. Daar waar iemand (tijdelijk) niet zelf regie kan voeren, neemt De Noorderbrug deze over. Doel is daarbij altijd het versterken van eigen mogelijkheden om zo stapsgewijs de regie zoveel mogelijk zelf te leren voeren.

Begeleider Jikke Jorna, ambulante ondersteuning in de thuissituatie, 's Heeren Loo/ De Noorderbrug

E-mail: klantenadvies@noorderbrug.nl

Telefoonnummer: 050-5973820