Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

5 resultaten
Pure Communicatie logopedie en zoveel meer Vanuit uw eigen persoonlijkheid (weer) zo optimaal mogelijk communiceren en veilig en met plezier eten en…
Pure Communicatie logopedie en zoveel meer Vanuit uw eigen persoonlijkheid (weer) zo optimaal mogelijk communiceren en veilig en met plezier eten en…
Pure Communicatie logopedie en zoveel meer Vanuit uw eigen persoonlijkheid (weer) zo optimaal mogelijk communiceren en veilig en met plezier eten en…
Zeeuwse Zorgschakels, Schakelen is ons vak Het netwerk Hersenletsel Zeeland Het netwerk Hersenletsel Zeeland wordt gefaciliteerd en gecoördineerd…
Als geriatriefysiotherapeut ben ik aangesloten bij het netwerk NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland). In het netwerk werken 1e en 2e lijns…