Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA NL is er voor zorgverleners uit het werkveld CVA/NAH. De stichting heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken

Waar kunt u terecht voor zorg?

Er zijn in Nederland veel zorgverleners die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om in uw regio de juiste behandelaar te vinden. Op deze plek kunt u zorgverleners in uw regio vinden die kennis en ervaring hebben met de behandeling van klachten na een CVA/NAH. De zorgverleners die hier zichtbaar zijn, voldoen aan kwaliteitseisen. Dit zijn eisen op het gebied van opleiding, kennis en ervaring en samenwerking. Wat deze eisen zijn, leest u hier:

De zorgverlener:

  • heeft een door de beroepsgroep erkend diploma
  • volgt jaarlijks na- en bijscholing op het gebied van CVA/NAH  
  • is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, BIG of KRF NL
  • maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk CVA/NAH
  • neemt deel aan regionale netwerkactiviteiten
  • heeft ervaring met mensen met CVA/NAH gerelateerde klachten
  • heeft contact met de regionale patiëntenvereniging

Voor uitgebreide en aanvullende kwaliteitscriteria, ga naar www.kennisnetwerkcva.nl.

U kunt daar ook links naar websites per regio vinden voor zover deze beschikbaar zijn met daarin aanvullende criteria die een aantal regionale 1e lijns samenwerkingsverbanden hebben.

39 resultaten
In de thuissituatie is het belangrijk dat er iemand is die bij u langs komt en bij wie u terecht kunt met uw vragen. De neurologie (wijk)…
Buurtzorg Team Leeuwarden Gemma IJlst 06-83808109 g.ijlst@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Leeuwarden Noord: Bilgaard, Transvaalwijk,…
Tjitske Sijsling Buurtzorg Skarsterlan team 3 06-19289642 w.reijenga@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Joure e.o. (team 1)
Wilma Reijnga Buurtzorg Skarsterlan team 1 06-20616051 w.reijenga@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Joure e.o. (team 1)
Petra Ferwerda Buurtzorg Team Ferwerderadiel 06-13976387 ferwerderadiel@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Oude gemeente Ferwerderadiel en…
Ymkje Fluitman 06-19289642 y.fluitman@buurtzorgnederland.com Werkgebied: St. Nyk e.o. (team 2)
Jacqueline Holwerda Buurtzorg Dantumadeel Oost 06-12578569            j.holwerda@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Damwoude, Wouterswoude,…
Johanna Postma Buurtzorg Team Akkrum Heechein 24 8491 EM Akkrum 06-23917373 of 06-12822559 j.postma@buurtzorgnederland.com Werkgebied:…
Jenny Jager Buurtzorg Team Akkrum 06-83536105 j.jager@buurtzorgnederland.com Werkgebied: Akkrum Jirnsum, Terzool en Sybrandaburen
Buurtzorg - Buurtzorg
In de thuissituatie is het belangrijk dat er iemand is die bij u langs komt en bij wie u terecht kunt met uw vragen. De neurologie (wijk)…